Jeść i spać
Eat and Sleep
Piotr Łakomy
16.09 – 09.10.2022
Artysta: Piotr Łakomy | Tekst: Marcin Czerkasow
Publikacje: Disastra Publishing
Współpraca: Księgarnia Dobre Miejsce
Back to Top