Obserwatorium
Mikołaj Karczyński, Oliwia Oleszak, Julia Sokołowska, Andrzej Staniek, Natalia Sulikowska, Urszula Urban
opieka merytoryczna:  Anna Kędziora, Max Radawski
wystawa w ramach 6. Wielkopolskiego Festiwalu Fotografii im. Ireneusza Zjeżdżałki
21.10 – 6.11.22
Prace młodych artystek i artystów prezentowane w ramach Obserwatorium łączy uważność i intensywność doświadczania. Działania podejmowane przez nich różnią się obszarami, które poddają obserwacji oraz narzędziami, jakimi ją prowadzą. Wszyscy odchodzą jednak od omiatającego dominującego spojrzenia na rzecz pochylenia się do/nad, w miejsce dystansu wybierają pełne zanurzenie. Snują narracje alternatywne budując metaforyczne lub bardzo realne przestrzenie spotkań międzygatunkowych. Zanurzają się w codzienności materii pierwotnej i odrzuconej. Celebrują intensywność, a zarazem kruchość w procesach twórczych ludzi i przyrody. Pochylają się nad szeptem ciekawym przyszłości.
Back to Top